skip to Main Content
+90 392 228 3444 iletisim@temizdusun.org
8

Temiz Düşün, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan çevre temizlik ve çevre koruma projesidir.

“Temiz Düşün, Temiz Yaşa” prensibinin toplumsal yaşam biçimi haline gelerek özgüven ile öz saygımızın yeniden kazanılmasını hedefleyen proje, devletin tüm ilgili kurumları, yerel yönetimler, kurumlar, sivil toplum iş birliğinde ve yurttaşların da etkin katılımı ile temiz ve sürdürülebilir bir çevre için farklı projeler geliştirip hayata geçirmektedir. Aynı zamanda, çevreye ilişkin tüm konuların Temiz Düşün projesinin sorumluluk alanında olup bunların çözümü için toplumsal seferberlik ile hak ettiğimiz çevrenin yaratılması ve hepimizin ortak geleceği için çalışmalar yapmaktadır.

Amaç

Ülkemizin yeniden temizlenip yeşillendirilmesi, çiçek kokulu sokaklar, masmavi bir deniz ve temiz hava soluyacağımız bir çevreyi hep birlikte yaratmak.

Hedefler

  • Doğayı ve çevremizi kirletmemenin bir yaşam biçimi haline gelmesi
  • Temiz düşünüp temiz hareket ederek öz sevgi ve öz güvenimizin yeniden kazanılması
  • Devlet, yerel yönetim, kurumlar, sivil toplum ve yurttaşların sürdürülebilir bir çevre ve doğa için el birliği ile ve sorumlulukla hareket ederek ortak başarının sağlanması sağlanması
  • Kirleten öder prensibinin ayrımsız ve tarafsız bir biçimde uygulanması

Değerler

  • İş birliği
  • Sürdürülebilirlik
  • Temiz düşünmek
  • Kirletmemek
  • Özsaygı ve özgüven
Back To Top